Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej w Luksemburgu im. Mikołaja Reja (l’Association Culturelle Polonaise au Luxembourg asbl) zostało założone w 1997 roku, z inicjatywy Teresy Moulin, przez grupę zaprzyjaźnionych, mieszkających w Luksemburgu Polaków, pragnących zająć się organizacją wydarzeń kulturalnych oraz promowaniem kultury polskiej w Wielkim Księstwie i Wielkim Regionie. 

W ostatnich 23 latach RejClub zorganizował liczne wydarzenia kulturalne: spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania z osobistościami środowiska artystycznego, literackiego i naukowego. Obchodziliśmy uroczyście Święto 3 Maja w Cercle Munster, spotykaliśmy się na śpiewaniu kolęd. Braliśmy także udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje polonijne, np. w charytatywnym Bazarze Międzynarodowym czy Dniach Dziecka. 

Od przeszło 15 lat w ramach Festiwalu Migracyjnego w Luksemburgu na Kirchbergu organizujemy stoisko polskiej książki. Jest to również okazja do zapraszania polskich pisarzy i dyskusji o współczesnej literaturze polskiej.

Bardzo lubimy ‚czwartkowe wieczory literackie’, które są okazją do regularnych spotkań i dzielenia się wrażeniami po lekturze. 

Jeździmy na wycieczki, zwiedzamy muzea i wystawy.

Mamy wśród swoich członków i sympatyków nie tylko rodaków, ale i cudzoziemców zauroczonych polską kulturą.